Radio お話しましょ - 粗塩キャス #435770028 > 11 37
Radio お話しましょ - 粗塩キャス #435765189 ざつだーん<img class="emoji" src="/img/e/k/1B7.gif" width="14" height="15" /> ねるまえに > 21 53
Radio コメントはお好きに - 粗塩キャス #435640816 > 4 83
Radio コメントはお好きに - 粗塩キャス #435633867 > 7 41
Radio コメントはお好きに - 粗塩キャス #435627332 > 7 26
Live コメント緩募 - 粗塩キャス #435494851 <img class="emoji" src="/img/e/k/1B7.gif" width="14" height="15" />創作 > 16 91
Radio コメント緩募 - 粗塩キャス #435484670 <img class="emoji" src="/img/e/k/1B7.gif" width="14" height="15" /> > 12 36
Radio 誰かキャスして - 粗塩キャス #434967909 眠くなったら即寝る > 27 25
Live 創作 - 粗塩キャス #434932759 <img class="emoji" src="/img/e/k/1B7.gif" width="14" height="15" />終わり<img class="emoji" src="/img/e/k/1B7.gif" width="14" height="15" /> > 25 193
Live 創作 - 粗塩キャス #434921419 創作 > 20 91
Live 創作 - 粗塩キャス #434909761 > 25 121
Live コメント緩募 - 粗塩キャス #434900267 <img class="emoji" src="/img/e/k/1B8.gif" width="14" height="15" /><img class="emoji" src="/img/e/k/1B8.gif" width="14" height="15" /> > 27 68